Όροι και προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη στην ιστοσελίδα www.photofunpark.gr. Το www.photofunpark.gr (ή PhotoFunPark) αναπτύσσεται από την ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ www.mytilinaios.com. Παρακαλούμε, προτού προβείτε σε επίσκεψη και χρήση των ιστοσελίδων και υπηρεσιών μας να διαβάσετε προσεκτικά τα παρακάτω στοιχεία, τα οποία αποτελούν όρους και προϋποθέσεις για την πρόσβαση και χρήση του συνόλου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του PhotoFunPark και ρυθμίζουν τις σχέσεις ανάμεσα στο PhotoFunPark και τους επισκέπτες/ χρήστες.

Εάν δεν συμφωνείτε με τους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις οφείλετε να απέχετε από την χρήση/ επίσκεψη των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών του PhotoFunPark. Το PhotoFunPark δύναται οποτεδήποτε να τροποποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, προβαίνοντας στην online καταχώρηση των τροποποιήσεων. Για τον λόγο αυτό, οφείλει ο χρήστης προ κάθε χρήσης/ επίσκεψης των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών του PhotoFunPark. να ελέγχει για ενδεχόμενες αλλαγές. Εφόσον εξακολουθείται η χρήση εικάζεται ότι αποδέχεται ο χρήστης ανεπιφύλακτα και τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις.

Το www.photofunpark.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα φωτογραφικών, ψηφιακών εκτυπώσεων και συναφών ειδών, μια ιστοσελίδα στο internet λιανικών πωλήσεων και πληροφοριών για ψηφιακά προϊόντα. Το www.photofunpark.gr θέλοντας κάθε επισκέπτης στην ιστοσελίδα να έχει μια ασφαλή, ευχάριστη επίσκεψη, έχει καθιερώσει τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις χρήσης ώστε και οι δύο πλευρές να ξέρουμε τι περιμένουμε ο ένας από τον άλλον. Με τη χρησιμοποίηση της ιστοσελίδας μας συμφωνείτε να δεσμευθείτε με τους ακόλουθους όρους. Παρακαλώ διαβάστε τους προσεκτικά. Η χρήση της ιστοσελίδας μας επιβεβαιώνει την αποδοχή εκ μέρους σας αυτών των όρων και προϋποθέσεων. Η καταχώρηση μιας παραγγελίας αποδεικνύει επίσης την αποδοχή σας αυτών των όρων και προϋποθέσεων.


2. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ/ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το σύνολο του περιεχομένου των ιστοσελίδων του PhotoFunPark, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, κειμένων, γραφικών, απεικονίσεων, σημάτων, διακριτικών γνωρισμάτων, παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ή/ και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ και διέπεται από τις εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής ή/ και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων.

Απαγορεύεται αυστηρά η επαναχρησιμοποίηση υλικού που περιέχεται στην ηλεκτρονική σελίδα www.photofunpark.gr όπως και η μερική ή ολική αντιγραφή, αποθήκευση, εκτέλεση, φόρτωση (download) διανομή, αποστολή ή αναμετάδοσή του σε οποιαδήποτε μορφή (έντυπη, ηλεκτρονική) χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ. Εξαιρετικά, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του (δηλ. του www.photofunpark.gr), χωρίς αυτό να σημαίνει κάθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ή και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση επιτρεπτής κατά τα ανωτέρω ηλεκτρονικής παρουσίασης θα πρέπει να γίνεται σύνδεση (link) με την σελίδα www.photofunpark.gr .

Το σύνολο του υλικού που εκτυπώνεται από την ηλεκτρονική σελίδα www.photofunpark.gr είναι και παραμένει πνευματική ιδιοκτησία της Μυτιληναίος Α.Ε.


3. ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ

Το PhotoFunPark καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακρίβεια των πληροφοριών και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, χωρίς να εγγυάται ή να αναλαμβάνει σχετική ευθύνη ως προς την πληρότητα, ορθότητα, επικαιρότητα και επάρκεια των παρεχόμενων πληροφοριών και υπηρεσιών εκτός αν ρητώς προβλέπεται διαφορετικά στην παρούσα. Ειδικότερα, ρητώς ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ και των υπηρεσιών του PhotoFunPark γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των χρηστών/ επισκεπτών. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιέχονται στις ιστοσελίδες του PhotoFunPark δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελούν καθ’ οποιονδήποτε τρόπο συμβουλή, προτροπή ή παρότρυνση για διενέργεια οποιασδήποτε πράξεως ή παραλείψεως. Οι χρήστες αξιολογούν ελεύθερα και κυριαρχικά το εν λόγω περιεχόμενο και ενεργούν αυτοβούλως, αποκλειόμενης οποιασδήποτε σχετικής ευθύνης του PhotoFunPark, των μελών ή των συνεργατών της.

ΤΟ PHOTOFUNPARK ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ή ΧΩΡΙΣ ΤΥΧΟΝ ΛΑΘΗ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΟ PHOTOFUNPARK ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ‘Η ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ, ΤΟ PHOTOFUNPARK ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ‘Η/ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΚΟΠΤΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ Η ΜΟΝΙΜΑ ΜΕΡΟΣ ‘Η ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ‘Η ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ, ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΙΤΙΑ.

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ PHOTOFUNPARK Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, Ή ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, Ή ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΑΥΛΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ (ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ : (Ι) ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ‘Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, (II) ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Ή ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ Ή ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, (III) ΑΝΑΡΜΟΔΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ‘Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ ‘Η ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΑΣ, (IV) ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, (V) ΑΜΕΛΕΙΣ Ή ΣΚΟΠΙΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ TOY WWW.PHOTOFUNPARK.GR ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ Ή, (VI) ΟΠΟΙΟΔHΠΟΤΕ AΛΛΟ ΘΕΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.

Το PhotoFunPark ουδεμία ευθύνη έχει για το περιεχόμενο των διά των υπηρεσιών του Ρhotofunpark δημιουργουμένων άλμπουμ. Οι χρήστες/ επισκέπτες που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του Ρhotofunpark για τη συμπλήρωση, δημιουργία και παραγγελία προς εκτύπωση ψηφιακού φωτογραφικού υλικού ρητά συμφωνούν ότι συναινούν στη χρήση των φωτογραφιών των δικών τους και των λοιπών προσώπων που εμφανίζονται σε αυτές. Επίσης, ότι η χρήση των διά των υπηρεσιών του Ρhotofunpark δημιουργουμένων άλμπουμ θα είναι σε προσωπικό επίπεδο και κύκλο. Τυχόν χρήση των ανωτέρω άλμπουμ σε ευρύτερο κύκλο γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των χρηστών αναφορικά με τις τυχόν αξιώσεις ή απαιτήσεις τρίτων προσώπων λόγω ενδεχόμενης χρήσης της εικόνας τους χωρίς αντίστοιχη συναίνεση. Σε αυτή την περίπτωση, την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη φέρει ο χρήστης, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα ανωτέρω.
Ο χρήστης των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών του Ρhotofunpark συμμορφούμενος με την ελληνική και διεθνή νομοθεσία, αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στο Ρhotofunpark (εταιρία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ), τα μέλη και τους συνεργάτες της από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών ιστοσελίδων και υπηρεσιών του.
Επίσης, οι χρήστες/ επισκέπτες ρητά συμφωνούν ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του Ρhotofunpark (εταιρία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ) οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβασή τους (ενδεικτικά ως προς τη χρήση των φωτογραφιών), αναλαμβάνουν την υποχρέωση αφενός να παρέμβουν στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσουν πλήρως το Ρhotofunpark (εταιρία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ) στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων νομικών αμοιβών.

4. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (HYPERLINKS) ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (WEBSITES). ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Οι ιστοσελίδες του PhotoFunPark περιέχουν ή δύνανται να περιέχουν απευθείας συνδέσμους (links, hyperlinks) όπως και διαφημιστικά banners σε περιεχόμενο, ηλεκτρονικές διευθύνσεις και υπηρεσίες δικτυακών τόπων (websites) τρίτων νομικών ή φυσικών προσώπων. Το PhotoFunPark δεν διαθέτει οποιονδήποτε έλεγχο ούτε και οποιαδήποτε δυνατότητα παρέμβασης ως προς το περιεχόμενο, την ποιότητα τυχόν διαφημιζομένων προϊόντων και υπηρεσιών όπως και για τη διαθεσιμότητα στους ως άνω δικτυακούς τόπους, διαφημιστικά banners και ηλεκτρονικές διευθύνσεις τρίτων, το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των οποίων σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι υιοθετεί ή αποδέχεται. Κατά συνέπεια, αναγνωρίζεται ρητά ότι το PhotoFunPark δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες στους ως άνω δικτυακούς τόπους, διαφημιστικά banners και ηλεκτρονικές διευθύνσεις τρίτων. Επίσης, το PhotoFunPark δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι ως άνω δικτυακοί τόποι τρίτων. Όσοι ενδιαφέρονται να διαφημιστούν στις ιστοσελίδες μας, μπορούν να επικοινωνούν με την εταιρία.

5. ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΑΣ

Λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση σας της ιστοσελίδας, τεκμαίρεται αμάχητα ότι συμφωνείτε: α) να παρέχετε τις αληθινές, εξακριβωμένες, τρέχουσες και πλήρεις πληροφορίες του λογαριασμού σας όπως προτρέπεται από την αίτηση εγγραφής (οι "πληροφορίες εγγραφής") και β) να διατηρήσετε και να ενημερώσετε αμέσως τις πληροφορίες εγγραφής του λογαριασμού σας σε περίπτωση αλλαγών για να κρατήσετε αληθινό, ακριβή, τρέχοντα και πλήρη τον λογαριασμό σας.

Εάν παρέχετε οποιεσδήποτε πληροφορίες που είναι αναληθείς, ανακριβείς ή ελλιπείς, μπορούμε να αναστείλουμε ή να μη ολοκληρώσουμε την εγγραφή σας και να σας αρνηθούμε οποιανδήποτε τωρινή και μελλοντική χρήση της ιστοσελίδας.
Είστε πλήρως και αποκλειστικώς υπεύθυνοι για την διατήρηση της εμπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασης και της εγγραφής σας και είστε πλήρως και αποκλειστικώς υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που εμφανίζονται κάτω από τον κωδικό πρόσβασης και την εγγραφή σας. Συμφωνείτε να μας ειδοποιήσετε αμέσως για οποιαδήποτε αναρμόδια χρήση του κωδικού πρόσβασης ή του λογαριασμού σας ή οποιαδήποτε άλλης παραβίασης της ασφάλειας. Το Ρhotofunpark.gr θεωρεί αυτές τις πληροφορίες εγγραφής ιδιωτικές. Οι πληροφορίες κρατιούνται σε έναν ασφαλή κεντρικό υπολογιστή για να τις προστατεύσουν από τα εξωτερικά συμβαλλόμενα μέρη. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες μόνο για τους περιορισμένους λόγους της επεξεργασίας της παραγγελίας σας, για στατιστικούς λόγους για να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες μας σε σας, για να διαχειριστούμε την ιστοσελίδα μας και για να σας ειδοποιήσουμε για τα προϊόντα ή τις ειδικές προσφορές που μπορούν να είναι ενδιαφέροντα για σας.

6. ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Πιστωτικές κάρτες: Δεχόμαστε όλες τις πιστωτικές κάρτες π.χ. Visa, MasterCard,. Δεν υπάρχει καμία προσαύξηση με τη χρησιμοποίηση της πιστωτικής κάρτας σας για να κάνετε τις αγορές στο www.photofunpark.gr. Παρακαλούμε να επιβεβαιώνετε την διεύθυνση παράδοσης και τον αριθμό τηλεφώνου σας [η διεύθυνση και ο τηλεφωνικός αριθμός που έχουμε στο αρχείο για εσάς]. Οι ανακριβείς πληροφορίες μπορούν να προκαλέσουν καθυστέρηση στην επεξεργασία της παραγγελίας σας. Η πιστωτική κάρτα σας θα ενημερωθεί μόλις τοποθετείται η παραγγελία σας. Αυτό γίνεται για να προστατεύσουμε την ασφάλεια των στοιχείων των πιστωτικών καρτών σας, δεδομένου ότι δεν αποθηκεύουμε τις λεπτομέρειες καρτών σας σε οποιοδήποτε σημείο. Σε περίπτωση που δεν μπορούμε να εκπληρώσουμε τη παραγγελία σας ή μερικά προϊόντα δεν μπορούν να αποσταλούν, θα επιστρέψουμε τη διαφορά πίσω στην πιστωτική κάρτα σας.

PayPal: Το PayPal είναι μία online υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων. Χρησιμοποιείται ευρέως για ασφαλείς συναλλαγές μέσω του Internet. Η εταιρία που το λειτουργεί είναι η ίδια που έχει το eBay και γι’ αυτό οι περισσότερες αγοραπωλησίες στο eBay εξοφλούνται μέσω PayPal.

Με αντικαταβολή: Πληρώνετε το συνολικό κόστος της παραγγελίας σας κατά την παράδοσή της σε εσάς, στον διανομέα ή στο ταχυδρομείο της περιοχής σας. Για αποστολή μέσω ΕΛΤΑ, λαμβάνετε σχετικό ειδοποιητήριο με το οποίο παραλαμβάνετε και πληρώνετε την παραγγελία σας στο Ταχυδρομείο της περιοχής σας. Για αποστολή με Courier, η παράδοση και πληρωμή της παραγγελίας γίνεται κατ' οίκον από τον διανομέα της Courier, στη διεύθυνση που δηλώσατε. Για ευνόητους λόγους, μπορεί να χρειαστεί να γίνει διασταύρωση στοιχείων.

7. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Η παραλαβή μιας ηλεκτρονικής ή άλλης μορφής επιβεβαίωσης της παραγγελίας δεν δηλώνει την αποδοχή της παραγγελίας σας, ούτε αποτελεί την επιβεβαίωση της προσφοράς μας να πωλήσουμε. Το Ρhotofunpark.gr διατηρεί το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή μετά από την παραλαβή της παραγγελίας σας να δεχτεί ή να μειώσει την παραγγελία σας για οποιοδήποτε λόγο (πάντοτε με αντίστοιχη αναπροσαρμογή στο τίμημα). Το Ρhotofunpark.gr (πάντοτε με αντίστοιχη αναπροσαρμογή στο τίμημα) διατηρεί το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή μετά από την παραλαβή της παραγγελίας σας, χωρίς προγενέστερη ειδοποίηση σε σας, να παρέχει μικρότερη από την ποσότητα που παραγγείλατε οποιουδήποτε είδους. Μπορούμε να αξιώσουμε πρόσθετες επαληθεύσεις ή πληροφορίες πριν δεχτούμε να εκτελέσουμε οποιαδήποτε παραγγελία.

8. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του Ρhotofunpark διέπεται από τους όρους της παρούσας καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του εθνικού [Ν. 2472 / 1997, Π.δ. 207 / 1998. Π.δ. 79 / 2000 και αρ. 8 Ν. 2819 / 2000] και του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) 2016/679, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Ο παρών κανονισμός καταργεί την οδηγία 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγει το Ρhotofunpark είναι τα ακόλουθα:

Α. Για την Διαδικασίας Εγγραφής στις Υπηρεσίες:

1. Όνομα
2. Επώνυμο
3. Email (Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο)
4. Φύλο

Β. Για την Διαδικασία Δημιουργίας/Πληρωμής/Αποστολής:

1. Διεύθυνση
2. Πόλη
3. Χώρα
4. Νομός/Δήμος
5. ΤΚ
6. Τηλέφωνο
7. Ημερομηνία γέννησης
8. Απασχόληση
9. Ιστοσελιδα
10. Φαξ
11 Κωδικός Χρήστη.

Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους ( με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές) αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Το Ρhotofunpark διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του.
Ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με την εταιρία προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του. Χρήστες του Ρhotofunpark που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Το Ρhotofunpark, ωστόσο, δεν δύναται να ελέγξει τυχόν χρήση των υπηρεσιών του από ανήλικους. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί υποβολή τέτοιων στοιχείων από ανήλικους (πχ διά της δηλώσεως της ηλικίας των χρηστών) το Ρhotofunpark διαγράφει τις σχετικές πληροφορίες.
Τέλος, το Ρhotofunpark χρησιμοποιεί τις ΙΡ διευθύνσεις για εξαγωγή στατιστικών επισκεψιμότητας. Οι ΙΡ διευθύνσεις δεν συνδέονται με κανέναν τρόπο με προσωπικά δεδομένα του χρήστη.

9. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του PhotoFunPark διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το διεθνές δίκαιο, όπου αυτά τυγχάνουν εφαρμογής. Η ακυρότητα ή ακυρωσία μέρους ή όλου συγκεκριμένης διάταξης με κανένα τρόπο δεν θίγει την ισχύ των λοιπών όρων. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις αποτελούν τη συνολική συμφωνία ανάμεσα στο PhotoFunPark και τους χρήστες της. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Η μη άσκηση από το PhotoFunPark οποιουδήποτε δικαιώματος εξουσίας ή δικαιώματος αποζημιώσεως, που απορρέουν από τον νόμο ή την παρούσα δεν ισοδυναμεί σε καμία περίπτωση με παραίτηση από το δικαίωμα αυτό. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές είναι αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών.

10.ΛΗΞΗ

Αυτοί οι όροι είναι δεσμευτικοί ακόμα κι αν αυτή η συμφωνία καταγγελθεί από ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη. Δεσμευόμενοι από την ισχύουσα νομοθεσία, διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή να αρνηθούμε, βάσει της διακριτικής ευκαιρίας μας, την πρόσβασή σας σε όλες ή οποιαδήποτε τμήμα της ιστοσελίδας με ή χωρίς ειδοποίηση. Συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε λήξη της πρόσβασής σας στην ιστοσελίδα μπορεί να γίνει χωρίς προγενέστερη ειδοποίηση, και αναγνωρίζετε ότι μπορούμε αμέσως να απενεργοποιήσουμε ή να διαγράψουμε την εγγραφή σας και όλες τις σχετικές πληροφορίες και τα αρχεία κάτω από την εγγραφή σας και να φράξουμε περαιτέρω πρόσβαση σε τέτοια αρχεία ή την ιστοσελίδα. Περαιτέρω, συμφωνείτε ότι δεν θα είμαστε εκτεθειμένοι σε τυχόν απαιτήσεις ή αξιώσεις αποζημίωσης σε σας ή οποιοδήποτε τρίτο για οποιαδήποτε λήξη της πρόσβασής σας στην ιστοσελίδα.

 
Μέλος της εταιρίας γραφικών τεχνών